คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

21/6/2564 19:23:15น. 678
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลังสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

ในวันที่ 21 มิ.ย. 64 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.จันทนี เพชรานนท์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา และ อ.นพ.สรวิศ บุญญฐี ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าว นำโดย ศ.คลินิก ทพญ.ทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการทั้ง 2 ท่าน หลังจากนั้นคณะกรรมการได้สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้บริหาร อาจารย์ นิสิตชั้นปีที่ 1-6 และบุคลากรสายสนับสนุน ตามลำดับ และเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการและคลินิก ห้องสมุด ห้องสโมสรนิสิต เพื่อสรุปประเมินผลหลักสูตรและเตรียมข้อมูลป้อนให้แก่คณะทันตแพทยศาสตร์ต่อไป

ณ ห้องประชุมออนไลน์ ชั้น 4 อาคาร 2 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธนกฤต จันทร์มล   
ข้อมูล/ข่าว :    สรัญญา เทือกธรรมมา   
เพิ่มข่าวโดย :   thanakrit.ja@up.ac.th   
21/6/2564 19:23:15น. 678
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน