กิจกรรมปฐมนิเทศออนไลน์นิสิตใหม่คณะเภสัชศาสตร์ ม.พะเยา ปีการศึกษา 2564

23/6/2564 13:20:42น. 711
ปฐมนิเทศและรับน้องออนไลน์

ในวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 งานคุณภาพนิสิตและงานวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร สุรศักดิ์ เสาแก้ว  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นผู้เปิดกิจกรรมและกล่าวการต้อนรับนิสิตใหม่คณะเภสัชศาสตร์เข้าสู่ครอบครัวเขียวมะกอก

กิจกรรมการปฐมนิเทศในครั้งนี้ แบ่งออกเป้น 2 ช่วง โดยในช่วงแรกเป็นการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในคณะเภสัชฯ ภาพรวมการจัดการเรียนการสอน  การแนะนำหลักสูตร รวมไปถึงการแนะนำฝ่ายงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น งานวิชาการ งานคุณภาพนิสิต และอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตชั้นปีที่ 1

และในช่วงที่สองจะเป็นกิจกรรมการรับน้องออนไลน์ ซึ่งสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ได้จัดให้มีกิจกรรมการเล่นเกมสอดแทรกสาระเพื่อให้ข้อมูลต่าง ๆ อาทิเช่น หน้าที่ของสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ช่องทางการติดตามข่าวสารจากมหาวิทยาลัยและคณะ และการเล่าประสบการณ์เพื่อแนะนำการเตรียมตัวเรียนออนไลน์ จากพี่ปี 2 สู่น้อง ปี 1 รวมไปถึงการคัดเลือกประธาน และอนุกรรมการสโมสรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2564

จากความร่วมแรง ร่วมใจ ของนิสิตชั้นปีที่ 2-6 บุคลากร อาจารย์ และผู้บริหาร รวมไปถึงศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงทำให้กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ฯ เป็นไปอย่างราบรื่น โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 300 คน 


ท่านสามารถรับชมกิจกรรมย้อนหลังได้ที่เพจเฟสบุค คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาววินิตตา ลือชัย   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววินิตตา ลือชัย   
เพิ่มข่าวโดย :   winitta.lu@up.ac.th   
23/6/2564 13:20:42น. 711
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน