คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทั่วทั้งอาคาร 1 และอาคาร 2 ของโรงพยาบาลทันตกรรม

31/7/2564 12:34:55น. 668
คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทั่วทั้งอาคาร 1 และอาคาร 2 ของโรงพยาบาลทันตกรรม

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทั่วทั้งอาคาร 1 และอาคาร 2 ของโรงพยาบาลทันตกรรม เพื่อทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบรวมถึงภายในของคลินิกทันตกรรม รวมทั้งได้ดำเนินงานกิจกรรม 5 ส. เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้มีคุณภาพและความปลอดภัย โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่านช่วยกันทำความสะอาด และได้รับความอนุเคราะห์จากกองการเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยพะเยามาช่วยทำความสะอาดในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความสะอาด สะดวก ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ  พร้อมทั้งสิ่งแวดล้อมที่ดีและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธนกฤต จันทร์มล   
ข้อมูล/ข่าว :    ทพ.ฐากูร ผาลา   
เพิ่มข่าวโดย :   thanakrit.ja@up.ac.th   
31/7/2564 12:34:55น. 668
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน