คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินโครงการ กิจกรรมที่ 5 “การพัฒนาอาชีพใหม่ฯ (การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับอาชีพและเศรษฐกิจในพื้นที่)” ณ ตำบลสบบง

3/8/2564 10:31:38น. 702
การพัฒนาอาชีพใหม่ฯ (การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับอาชีพและเศรษฐกิจในพื้นที่
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินโครงการ "การส่งเสริมสวัสดิการสังคมแบบบูรณาการด้วยข้อมูลองค์รวมระดับตำบล" ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โครงการส่งเสริมสวัสดิการแบบบูรณาการด้วยข้อมูลองค์รวมระดับตำบล กิจกรรมที่ 5 “การพัฒนาอาชีพใหม่ฯ (การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับอาชีพและเศรษฐกิจในพื้นที่)” วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้ Young Smart Farmer หมู่ 10 ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมการพัฒนาอาชีพใหม่ เกี่ยวกับการความรู้ด้านการยกระดับผลิตภัณฑ์จากเห็ดและให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการทำก้อนเห็ด เพื่อการสร้างอาชีพใหม่ให้กับคนในชุมชน


     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สุรเชษฐ์ อำขำ   
ข้อมูล/ข่าว :    สุรเชษฐ์ อำขำ   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   
3/8/2564 10:31:38น. 702
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน