คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภณิกชา วิชยปรีชา ที่ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564

16/11/2564 14:48:25น. 1184
คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภณิกชา วิชยปรีชา ที่ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย

ที่ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่

ประจำปีงบประมาณ 2564.

ดร.ภณิกชา วิชยปรีชา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง.

การศึกษาฤทธิ์ชะลอความแก่ของสารสกัดว่านเปราะหอมที่กักเก็บในระบบนิโอโซมในเซลล์ไฟโบรบลาสต์ (Anti-aging activities of kaempferia galanga L. extract encapsulated niosome in human dermal fibroblasts).

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.

www.pharmacy.up.ac.th. 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
16/11/2564 14:48:25น. 1184
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน