งานพัฒนาคุณภาพนิสิตฯ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม "จิตอาสา 12 เดือน ประจำเดือนธันวาคม 2564"

22/12/2564 10:08:43น. 774
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
          วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9:00-16.00 น.  งานพัฒนาคุณภาพนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับสโมสรนิสิต คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม "จิตอาสา 12 เดือน ประจำเดือนธันวาคม 2564" ตามโครงการจิตอาสา 12 เดือน ณ โถงปฏิบัติการคณะสหเวชศาสตร์ มาหวิทยาลัยพะเยา โดยมีนิสิตคณะสหเวชศาสตร์เข้าร่วมจำนวน 50 คน โดยในครั้งนี้เป็นการทำความสะอาดโถงปฏิบัติการ พร้อมกับภูมิทัศน์โดยรอบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยตลอดการจัดกิจกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องผ่านการตรวจวัดอุณภูมิ และสวมหน้ากากตลอดงานตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ดร.ทนพ.สิทธิพร สุวรรณมิตร   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.ทนพ.สิทธิพร สุวรรณมิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
22/12/2564 10:08:43น. 774
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน