SEEN เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Center)

24/12/2564 7:18:22น. 591
University of Phayao
วันที่ 23 ธันวาคม 2564 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Center) นำโดย ดร.โสมนัส สมประเสริฐ พร้อมด้วย คณาจารย์ เข้าร่วมรับฟัง โดยได้รับเกียรติจาก นางสาววันเพ็ญ ตันเจริญกูล หัวหน้างานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ให้คำปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนะนำศูนย์บรรณสาร บรรยายภาพรวมและรับฟังเสียงจากลูกค้า (Voice of customers) เพื่อให้เกิดความร่วมมือในด้านการบริหารจัดการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ รวมถึงการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวปริฉัตร เรือนแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
24/12/2564 7:18:22น. 591
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน