กองบริหารงานวิจัย จัดนิทรรศการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา

2/1/2565 16:32:07น. 900
นิทรรศการงานวิจัย

      กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรม “มหกรรมงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ มหาวิทยาลัยพะเยา Area-Based Research:  Share and Learn Fair” ขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมเอางานวิจัยการพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยพะเยา มาจัดแสดงเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะชน เพื่อเน้นย้ำการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญาเพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล” และสอดคล้องกับเป้าหมายสากลที่ผลักดันให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และการเป็น “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที (Area based and Community Engagement)” ตามนโยบาย Reinventing University ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้หัวข้อ “Area-Based Research:  Share and Learn Fair” ประกอบไปด้วย

1) นิทรรศการโครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล จำนวน 70 ตำบล

2) นิทรรศการโครงการชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จำนวน 17 หน่วยงาน

3) นิทรรศการโครงการ Learning City พะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้

4) นิทรรศการโครงการมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่  Demand-Supply matching Platform

5) นิทรรศการโครงการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) และ

6) นิทรรศการจากสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา

       นอกจากการจัดนิทรรศการดังกล่าวแล้ว ภายในงานยังได้มีการประเมินผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย

       1) การประเมินผลการดำเนินงานโครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล จำนวน 70 ตำบล เพื่อคัดเลือก 10 ตำบล ที่มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นเข้าสู่กิจกรรม Pitching “UP U2T Share and Learn award”

       2) การประเมินผลโครงการชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จำนวน 17 หน่วยงาน เพื่อมอบรางวัลให้แต่ละหน่วยงานในงานพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 28-29 มกราคม 2565

         กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออยากดียิ่งจากส่วนราชการ และจากหน่วยงานต่าง ๆ ของจังหวัดพะเยา ที่ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน รวมทั้งให้เกียรติร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาประเมินผลผลการดำเนินงานดังกล่าว


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธนพงษ์ โพธิ์เเจ่ม   
ข้อมูล/ข่าว :    วาสนา บุญทรง   
เพิ่มข่าวโดย :   sudaporn.ar@up.ac.th   
2/1/2565 16:32:07น. 900
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน