แนวทางความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่างคลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยากับหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรม

21/1/2565 1:04:08น. 917
แนวทางความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่างคลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยากับหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรม
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ อาจารย์พิษณุ เจนดง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นายศราวุฒิ กันตพงศ์เพชร เจ้าหน้าที่ประจำคลินิกกฎหมาย และนายชัชนินทร์ เวียงนนท์ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมประชุมกับผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพะเยา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา และ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา โดยได้ร่วมปรึกษาหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่างคณะนิติศาสตร์กับหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรม ในเรื่องการบริการวิชาการของคณะนิติศาสตร์ อาทิ โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกรักความยุติธรรมในโรงเรียน การขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนในจังหวัดเข้าถึงการบริการในกระบวนการยุติธรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชนต่อไป


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายศราวุฒิ กันตพงศ์เพชร   
ข้อมูล/ข่าว :    นายศราวุฒิ กันตพงศ์เพชร   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
21/1/2565 1:04:08น. 917
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน