คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ‘พะเยาวิจัย 11’ เพื่อแสดงความยินดีกับนักวิจัย

27/1/2565 11:37:36น. 155
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ‘พะเยาวิจัย 11’ เพื่อแสดงความยินดีกับนักวิจัย
วันที่ 27 มกราคม 2565
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัขยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย ดร.ศศิวิมล บุตรสีเขียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพนิสิต และนางรัฎติกาล ศรีชัยอินทร์ หัวหน้างานแผนงาน เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ‘พะเยาวิจัย 11’ และร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เสกสรรค์ ทองติ๊บ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์สูงสุดในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยได้รับมอบรางวัลดังกล่าว เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยาที่มีผลการดำเนินงานที่มีความโดดเด่น และทำคุณประโยชน์ให้แก่แวดวงวิชาการ ในปี พ.ศ. 2563 และอีก1 รางวัล ได้แก่ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ประจำปี 2564 ระดับเหรีญเงิน เพื่อเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ พื้นที่ดำเนินการ ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา โครงการสร้างชุมชนลักษณะต้นแบบการป้องกันโรคติดต่อ แนวทางด้านการสาธารณสุข โดยมีอาจารย์พงศธร ศิลาเงิน ผู้ช่วยคณบดี เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลดังกล่าว


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
ข้อมูล/ข่าว :    อรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
27/1/2565 11:37:36น. 155
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน