ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์สูงสุดในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ประจำปี 2563

28/1/2565 0:39:24น. 1110
ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์สูงสุดในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ประจำปี 2563  ลำดับที่ 1
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ขอแสดงความยินดี
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสุรศักดิ์ เสาแก้ว
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
.
นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์สูงสุดในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ประจำปี 2563
.
ลำดับที่ 1 จำนวน 12 ผลงาน "ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ"
.
งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กานตพงศ์ สุวรรณพจน์   
ข้อมูล/ข่าว :    กานตพงศ์ สุวรรณพจน์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
28/1/2565 0:39:24น. 1110
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน