สมอ. ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ ETLC เพื่อรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025

3/2/2565 11:57:16น. 425
University of Phayao
ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบทางสิ่งแวดล้อม (ETLC) คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม รับการตรวจประเมินความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ ยกระดับการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ และสร้างความน่าเชื่อถือครอบคลุมทุกด้าน อาทิ ระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ การควบคุมเอกสาร การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน สถานที่และภาวะแวดล้อม เครื่องมือ การประมาณค่าความไม่แน่นอน หลักฐานทวนสอบกลับได้ การสุ่มตัวอย่าง และอื่นๆ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ดร.สุปรีดา หอมกลิ่น ประธานห้องปฎิบัติการ และนักวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินฯ และเข้ารับการตรวจประเมินฯ จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
ซึ่งการตรวจประเมินฯ ในครั้งนี้ ได้ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ นำโดย นางสาวสลิล สังคนนท์ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินฯ น.ส.สมพร วงค์พรม ผู้ประเมินด้านวิชาการ และ น.ส.อาภาวรรณ์ สท้านธรนิล ผู้ตรวจประเมิน เพื่อลดความเสี่ยงจากการเดินทาง และสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยคณะผู้ตรวจประเมินฯ ยังคงความเข้มข้นของเนื้อหาในการตรวจประเมินฯ มาตรฐานสากล เพื่อมุ่งหวังให้ ETLC เป็นห้องปฏิบัติการที่มีความครบถ้วนทั้งในด้านคุณภาพและความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการและบุคลากร และรองรับงานวิเคราะห์ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนได้ด้วยระบบคุณภาพอย่างครบวงจร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...
ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบทางสิ่งแวดล้อม (ETLC)
ศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
054-466-666 ต่อ 3409 (ห้องปฏิบัติการ)
085-921-6215 ดร.สุปรีดา หอมกลิ่น  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    นายกฤษณะ วิรัตน์เกษม   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
3/2/2565 11:57:16น. 425
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน