คณะวิศวกรรมศาตสร์ ม.พะเยา จัดอบรมการเขียนโปรแกรมหน้าจอสัมผัส HMI และระบบนิวเมติกส์

9/2/2565 16:55:56น. 631
โปรแกรมหน้าจอสัมผัส HMI
เมื่อวันที่ 25-28 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและบริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการ “อบรมการเขียนโปรแกรมหน้าจอสัมผัส HMI และระบบนิวเมติกส์” ให้กับบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์และผู้ที่สนใจทั่วไป ณ ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล อาคาร EN4 ชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก คุณนิมิตร แก้วกิ่ง ผู้มีประสบการณ์ด้าน Technician & Training มากกว่า 14 ปี และมีประสบการณ์อบรม Basic PLC and Basic HMI ในแบรนด์ Thai PLC Center มากกว่า 5 ปี เป็นวิทยาการอบรม

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านการเขียนโปรแกรมหน้าจอสัมผัส HMI ระบบนิวเมติกส์พื้นฐาน ระบบไฟฟ้าพื้นฐาน Relay การสร้างไฟกระพริบด้วย PLC Programing และการควบคุมกระบอกลมวาล์ว 3L2 แบบทางเดียวและแบบสองทาง ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวเป็นพื้นฐานของการออกแบบและควบคุมระบบการผลิตอัตโนมัติ (Automation Manufacturing System) จากความน่าสนใจของเนื้อหาการอบรม ทำให้มีผู้เข้าร่วมจากหลายหน่วยงาน เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา และบริษัทเอกชน

ผลที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้คือ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาและควบคุมระบบอัตโนมัติ สามารถนำไปถ่ายทอดแก่สถานประกอบการหรือ SME ที่สนใจนำระบบดังกล่าวไปช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตต่อไป องค์กรหรือสถานประกอบการใดที่สนใจเพิ่มทักษะเกี่ยวระบบผลิตอัตโนมัติหรือเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์วิจัยและบริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เบอร์ติดต่อ 054-466-666 ต่อ 3392  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   supatra.ch@up.ac.th   
9/2/2565 16:55:56น. 631
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน