คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ศราวุฒิ แสงคำ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

21/2/2565 9:10:42น. 958
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ศราวุฒิ แสงคำ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี กับ
อาจารย์ศราวุฒิ แสงคำ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในโอกาสร่วมเขียนหนังสือเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
โดยสำนักพิมพ์ Springer
Book Title: Impact of Plastic Waste on the Marine Biota
สามารถเข้าถึงได้ที่: https://doi.org/10.1007/978-981-16-5403-9
Chapter: Impact of the COVID-19 Outbreak on the Generation of Plastic Waste
Part I Plastic Waste Cycle (Generation, Transportation, Accumulation, Management, Mitigation Measures)
สามารถเข้าถึงได้ที่: https://doi.org/10.1007/978-981-16-5403-9_3


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
21/2/2565 9:10:42น. 958
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน