คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ “การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายกับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอคติหรือการเลือกปฏิบัติทางเพศ”

2/3/2565 21:50:26น. 1126
คลินิกเผยแพร่กฎหมายในชุมชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาจัดการการเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ “การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายกับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอคติหรือการเลือกปฏิบัติทางเพศ”

ในวันที่ 2 มีนาคม 2565 คลินิกเผยแพร่กฎหมายในชุมชนและคลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย อ. พลอยขวัญ เหล่าอมตะ อ. วรลักษณ์ เมืองชู อ. ปิยอร เปลี่ยนผดุง และ อ. นิภาภรณ์ ลาภเสถียร ได้จัดการการเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ “การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายกับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอคติหรือการเลือกปฏิบัติทางเพศ” โดย วิทยากรพิเศษ “คุณนาดา ไชยจิตต์” ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของมูลนิธิมานุษยะและศิษย์เก่าดีเด่น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินรายการโดย อ. วรลักษณ์ เมืองชู โดยการเสวนาครอบคลุมหัวข้อความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ ความเสมอภาคทางเพศ สถานการณ์เรื่องความหลากหลายทางเพศและความเสมอภาคทางเพศในเเวดวงกฎหมาย การเข้าถึงความเป็นธรรมของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ประสบการณ์การทำงานเพื่อให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเลือกปฏิบัติทางเพศ และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจ โดยทำการถ่ายทอดผ่านระบบ Microsoft teams และ fb live ของ “เพจคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา”.

รับชมย้อนหลัง ได้ที่ https://www.facebook.com/UP.Law.School/videos/283504827248704

On March 2, 2022, the Community Legal Teaching Clinic and the Law Clinics, the School of Law, University of Phayao, (by Ploykwan Lao-amata, Woraluck Muangchoo, Piya-orn Plianpadoong, and Nipaporn Lapsatien) hosted the special lecture on “Legal Assistance to Persons Suffering from Gender Bias and Discrimination.” The Guest Speaker was Nada Chaiyajit, the Legal Counsel for the Manushaya Foundation and the Outstanding Alumni of the School of Law, University of Phayao. The topics covered understanding gender equality, situations of gender equality in the legal community, access to justice for LGBTQ people, working experiences relating to providing legal assistance to people who have suffered gender discrimination, and other issues. The lecture was broadcasted via Microsoft Teams and the UP School of Law Facebook Page.   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    อ.ปิยอร เปลี่ยนผดุง   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
2/3/2565 21:50:26น. 1126
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน