ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับรางวัลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม...

29/3/2565 12:13:53น. 499
University of Phayao
ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับรางวัลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย ( Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2563 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง จากการดำเนินกิจกรรม Only one Earth : Care and share (เพียงโลกใบเดียวที่ดูแลและแบ่งปัน) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึก ให้นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา และนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเคียนในการทิ้งขยะให้ถูกต้อง การคัดแยกขยะ ตลอดจนการสร้างรายได้จากการจำหน่ายขยะรีไซเคิล โดย ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ได้เป็นตัวแทนในนามมหาวิทยาลัยพะเยาเข้ารับมอบรางวัลดังกล่าวฯ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวจิราภรณ์ ไชยสาร   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวจิราภรณ์ ไชยสาร   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
29/3/2565 12:13:53น. 499
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน