มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๒ (ลำปาง) ลงนาม MOU ด้านการพัฒนาวิชาการ การวิจัย และการให้บริการวิชาการ

7/4/2565 14:28:43น. 323
University of Phayao
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๒ (ลำปาง) ลงนาม MOU ด้านการพัฒนาวิชาการ การวิจัย และการให้บริการวิชาการ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทั้งสองหน่วยงาน สามารถสนับสนุนพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรม พัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม การดำเนินการวิจัย และการให้บริการวิชาการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการยกระดับห้องปฏิบัติการตามระดับมาตรฐานสากล ISO17025 โดยได้รับเกียรติจาก คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ ผู้รับมอบอำนาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๒ (ลำปาง) นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล เป็นผู้ลงนาม เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    นายกฤษณะ วิรัตน์เกษม   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
7/4/2565 14:28:43น. 323
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน