นักวิจัย คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าพบและแลกเปลี่ยนนโยบาย สร้างความเชื่อมโยงการทำงานวิจัย กับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

3/5/2565 17:22:21น. 261
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

ศาตราจารย์ ดร เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ และนักวิจัยในโครงการวิจัยการพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยในการสร้างกลไกทางการตลาด สำหรับผลผลิตทางการเกษตร (ผักและผลไม้) ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เข้าพบและแลกเปลี่ยนนโยบาย สร้างความเชื่อมโยงการทำงานวิจัย นายอัครา พรมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในการพัฒนาเมืองพะเยาเป็นเมือง อาหารปลอดภัย มีความมั่นคงทางอาหาร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

โครงการดังกล่าวจะเป็นโครงการที่ช่วยผลักดันให้เกษตรกรในจังหวัดพะเยา มีรายได้เพิ่มค้นมีตลาดที่ถาวร เชื่อมโยง และบูรณาการร่วมกับศูนย์ 3 วัย ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ดูแลอยู่ โดยมีเป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดพะเยา มีอาหารที่ปลอดภัย เหมาะแก่การรับประทาน และก่อให้เกิดเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในจังหวัดพะเยา      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ/ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
3/5/2565 17:22:21น. 261
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน