คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางในการดำเนินกิจกรรมตัวชี้วัดการพัฒนากายภาพ และสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ UI Green

27/5/2565 19:17:16น. 223
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางในการดำเนินกิจกรรมตัวชี้วัดการพัฒนากายภาพ และสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ UI Green
วันที่ 27 พฤษภาคม 2565

คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตรารจารย์ ดร.อนุกูล มะโนทน (รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฏิพัทธ์ วงค์เรื่อง (ผู้ช่วยคณบดี) พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงาน และหัวหน้างาน

เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางในการดำเนินกิจกรรมตัวชี้วัดการพัฒนากายภาพ และสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ UI Green สู่การเป็นมหาวิทยลาัยต้นแบบในการสร้างความยั่งยื่น (Super KPI) ณ ห้องประชุม กรอ.ถปภ.ทม.3 อาคารหอประชุมพญางำเมือง


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายภาณุวัฒน์ ทวีกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    นายภาณุวัฒน์ ทวีกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
27/5/2565 19:17:16น. 223
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน