วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดการองค์ความรู้และการสร้างอาชีพจากทุนทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

5/6/2565 10:53:15น. 1212
#บริการวิชาการ
โครงการจัดการองค์ความรู้และการสร้างอาชีพจากทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร


กิจกรรมภายในโครงการที่น่าสนใจ
- การบรรยายหัวข้อ การจัดการองค์ความรู้และการสร้างอาชีพจากทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และหัวข้อส่งเสริมสุขภาพ "ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย" วิทยากรโดย ดร.ณัฐรินทร์ ปริวงศ์กุลธร อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ - อบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทำสบู่เหลวอาบน้ำสมุนไพรพื้นบ้านวิทยากรโดย นางสาวกัญญาภัทร ศรีอาจ รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารทั่วไป

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการ
- ธนาคารออมสิน
- ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสุเพอร์ร่า (SUPURRA)
- กลุ่มวางลูกแก้วจักรพรรดิปรับภพภูมิดวงวิญญาณ    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   รชตพรรณ วรบูรณ์   
ข้อมูล/ข่าว :    งานแผนงาน   
เพิ่มข่าวโดย :   somrudee.sr@up.ac.th   
5/6/2565 10:53:15น. 1212
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน