คณะวิทยาศาสตร์ได้รับโล่รางวัล ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2564 (Green Office) ระดับ ดีมาก (G เงิน) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

15/6/2565 11:53:06น. 1061
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน รองศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา จำปาทอง ดร.ประลองยุทธ ศรีปาลวิทย์ รองคณบดีฯ ดร.พัทธวรรณ ละโป้ ผู้ช่วยคณบดีฯ หัวหน้าสำนักงาน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน ร่วมถ่ายที่คณะวิทยาศาสตร์ได้รับโล่รางวัลจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2564 (Green Office) ระดับ ดีมาก (G เงิน)


      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ดร.พัทธวรรณ ละโป้   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.พัทธวรรณ ละโป้   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
15/6/2565 11:53:06น. 1061
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน