คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาการแพทย์แผนจีน ได้จัดโครงการแพทย์จีน มพ.สู่ชุมชน ณวัดบ้านตุ่นใต้

20/6/2565 10:20:52น. 304
คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาการแพทย์แผนจีน ได้จัดโครงการแพทย์จีน มพ.สู่ชุมชน ณวัดบ้านตุ่นใต้
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565

คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาการแพทย์แผนจีน ได้ดำเนินการจัดโครงการแพทย์จีน มพ.สู่ชุมชน ณวัดบ้านตุ่นใต้

เพื่อบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน โดยอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตในสาขาจำนวน 25 คน เข้าให้บริการความรู้ด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีนและฝังเข็มรักาโรคต่างๆให้กับพระสงฆ์ 3 รูป และประชาชนที่สนใจจำนวน 37 คน โดยแยกตามอาการปวดได้จากมากไปหาน้อยคือปวดเอว 12 คน  ปวดคอ  บ่า ไหล่ 10 คน  ปวดเข่า 5 คน และอาการปวดอื่นๆอีก 13 คน

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล มะโนทน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร  พร้อมด้วยตัวแทนอาจารย์สาขาการแพทย์แผนจีน พระสมุห์ จิรพงศ์  วรลาโภ เจ้าอาวาสวัดบ้านตุ่นใต้ และผู้ใหญ่บ้านตุ่นใต้ หมู่1 นายวิจิตร ใหม่นา ได้ร่วมกันหารือถึงแนวทางการเปิด“ศูนย์การเรียนรู้การแพทย์แผนจีน”ภายในวัดบ้านตุ่นใต้  เพื่อให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน ตามปณิธานของมหาวิทยาลัย“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อาจารย์แสงชัย วงศ์มานะกูล   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์แสงชัย วงศ์มานะกูล   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
20/6/2565 10:20:52น. 304
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน