คณะสาธาณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงพยาบาลเชียงใหม่ฮอสพิทอล

1/7/2565 9:13:54น. 295
     คณะสาธาณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงพยาบาลเชียงใหม่ฮอสพิทอล

วันที่ 30 มิถุนายน 2565

คณะสาธาณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงพยาบาลเชียงใหม่ฮอสพิทอล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล มะโนทน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และดร.ปฏิพัทธ์ วงค์เรือง ผู้ช่วยคณบดี ประธานหลักสูตร นายภาณุวัฒน์ ทวีกุล รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ หัวหน้างาน พร้อมด้วยบุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Asian medical exchange foundation Association (AMEFA) โรงพยาบาลเชียงใหม่ฮอสพิทอล นำโดย ผู้บริหาร ของ AMEFA และผู้บริหารโรงพยาบาล เข้าเยี่ยมชมคณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ ในการบริหารจัดการด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน และการวิจัยในอนาคต  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะสาธารณสุขศาสตร์/งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะสาธารณสุขศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
1/7/2565 9:13:54น. 295
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน