บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบและผู้ประกอบการ ณ จังหวัดเชียงใหม่

4/7/2565 15:24:00น. 169
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

          อาจารย์สุพรรณี เบอร์แนล หัวหน้าโครงการ "ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลภูซาง ภายใต้การดูแลของคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำผู้ถูกจ้างงานตำบลภูซางเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบและผู้ประกอบการระยะเริ่มต้น 0 - 3 ปี The Secret of Storytelling and Branding โดย CONNECT by CEA Chiang Mai  

         โดยเนื้อหาของกิจกรรมครอบคลุมประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่ การถ่ายทอดอัตลักษณ์ตัวตนของสินค้า ผลิตภัณฑ์และบริการ ผ่านการนำเสนอเรื่องราวและการเล่าเรื่องให้มีความน่าสนใจสามารถสร้างมูลค่าได้ และการออกแบบวิธีการนำเสนอ จัดแสดง จัดวางสินค้า ผลิตภัณฑ์และบริการภายในพื้นที่ร้านค้าหรือพื้นที่จัดแสดงอื่น ๆ ให้มีความสวยงาม โดดเด่นในทุกองค์ประกอบภาพลักษณ์ เสียง สี เสียง และวัสดุอุปกรณ์ทำให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคมีความประทับใจและต้องการซื้อ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก คุณเดชา อรรจนานันท์ และคุณพลอยพรรณ ธีรชัย ผู้ก่อตั้ง THINKK Studio

          ภายหลังการอบรมภาคทฤษฎี ผู้ถูกจ้างงานยังได้ฝึกปฏิบัติการออกแบบวิธีการนำเสนอ การจัดวางสินค้า ผลิตภัณฑ์และบริการ และรับฟังข้อเสนอแนะจากวิทยากรเพื่อพัฒนาการจัดวางผลิตภัณฑ์ แบรนด์ Hand Naree โดยกลุ่มถักโคเชต์บ้านธาตุภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยาให้เกิดนความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมจัดขึ้น  ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.30 - 17.30 น. ณ ห้อง Function Room ชั้น 2 สํานักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เชียงใหม่   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อาจารย์สุพรรณี เบอร์แนล   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์สุพรรณี เบอร์แนล   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
4/7/2565 15:24:00น. 169
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน