SEEN-จัดโครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

7/7/2565 16:48:44น. 517
University of Phayao
สโมสรนิสิตคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เพื่อให้นิสิตได้แสดงถึงความเคารพกตเวทีแด่คณาจารย์ อีกทั้งสอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ด้านสุนทรียภาพและบุคลิกภาพ โดยได้รับเกียรติจาก คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้อง 11206 อาคารเรียนรวม CE และในรูปแบบออนไลน์ผ่านเพจสโมสรนิสิตคณะฯ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้จัดให้นิสิต อาจารย์ และบุคลากร ตรวจเช็ค ATK ตรวจวัดอุณภูมิ ก่อนเข้าร่วมพิธี อีกทั้งการเว้นระยะห่างในการนั่ง ตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวจิราภรณ์ ไชยสาร   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
7/7/2565 16:48:44น. 517
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน