รศ.กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ เป็นวิทยากรเสวนาออนไลน์ เรื่อง “Share and Learn ตามสไตล์อาจารย์มืออาชีพ ในยุควิถีชีวิตใหม่”

11/7/2565 11:05:29น. 1320
วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 19:00-20:00 น.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 19:00-20:00 น. รองศาสตราจารย์ กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติจากสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) เป็นวิทยากรในโครงการเสวนาออนไลน์ เรื่อง “Share and Learn ตามสไตล์อาจารย์มืออาชีพ ในยุควิถีชีวิตใหม่” ครั้งที่ 5 เสวนาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

โดยเป็นการแบ่งปันประสบการณ์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีทั้งความรู้ ทักษะที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตและมีเจตคติที่ดี รวมถึงการจัดการเรียนรู้เป็นเครื่องกระตุ้นการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มความสามารถ สมรรถนะและทักษะของผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์และเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น จึงต้องมีวิธีการสอนใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพการสอนและแก้ไขปัญหาของผู้เรียนเพื่อตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   รศ.กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    รศ.กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
11/7/2565 11:05:29น. 1320
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน