รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร คณะสหเวชศาสตร์ ลงพื้นที่กิจกรรมให้ความรู้กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง รพสต.แม่กา

12/7/2565 13:19:15น. 623
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร คณะสหเวชศาสตร์ ลงพื้นที่กิจกรรมให้ความรู้กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง รพสต.แม่กา

          เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร คณะสหเวชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.อักษรากร คำมาสุข ลงพื้นที่กิจกรรมให้ความรู้กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แม่กา ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและสังคมวิถีคนพะเยา พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 150 คน

   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายจักรพันธ์ ฮ่องลึก   
ข้อมูล/ข่าว :    นายจริเมศน์ ไพฑูรย์   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
12/7/2565 13:19:15น. 623
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน