คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน

18/7/2565 9:18:34น. 797
     คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน ณ โถงชั้น 1 OPD โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ในหัวข้อ “การดูแลสุขภาพในหน้าฝน ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน” โดยมีแพทย์จีนกานต์ชนก สุขบท และแพทย์จีนภัชรี พิมาลรัมย์เป็นผู้ดำเนินรายการ พร้อมทั้งมีนิสิตแพทย์แผนจีน ชั้นปีที่ 3 ให้บริการชาสมุนไพรจีน และคอยให้ความรู้การดูแลสุขภาพแก่ผู้ที่สนใจ


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
18/7/2565 9:18:34น. 797
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน