คณะ ICT ร่วมกับกลุ่มขนมอบแห้งบ้านเวียงคำ ทดลองนำดอกของต้นซ้อ มาทำข้าวแต๋นดอกซ้อ และคุกกี้ ต่อยอดสร้างรายได้ให้กับชุมชน

19/7/2565 11:34:36น. 1060
ข้าวแต๋นดอกซ้อและคุกกี้ดอกซ้อ
           โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ หรือมหาวิทยาลัยสู่ตำบล รากแก้วสร้างประเทศ (University to Tumbon:U2T) พื้นที่ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย รับผิดชอบโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะได้นำเอาพืชพื้นถิ่นที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมาต่อยอดเพิ่มมูลค่า หลังจากที่ได้ทำการหารือแนวทางร่วมกับเทศบาลตำบลห้วยซ้อ จึงร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบเวียงคำขนมไทย ทดลองนำดอกของต้นซ้อ ซึ่งเป็นพืชพื้นถิ่นและเป็นพืชที่มีสรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพ มาทำข้าวแต๋นดอกซ้อ และคุกกี้ดอกซ้อ เพื่อลดต้นทุนด้านวัตถุดิบที่ราคาสูง สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน และยังตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่รักสุขภาพได้อีกด้วย ซึ่งหากรสชาติของผลิตภัณฑ์ที่ทดลองทำออกมาสำเร็จทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะมีการพัฒนาต่อยอดด้านบรรจุภัณฑ์ และการตลาดให้กับชุมชนพื้นที่ตำบลห้วยซ้อต่อไป
           ต้นซ้อ เป็นพรรณไม้ยืนต้นผลัดใบ พบตามป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง หรือป่าดิบแล้ง โดยมีเขตการกระจายพันธุ์อยู่ในประเทศจีนตอนใต้ เนปาล ศรีลังกา บังคลาเทศ อินเดีย ภูฏาน เมียนมาร์ ภูมิภาคอินโดจีน มาเลเซีย และไทย เปลือกต้นมีสีขาวอมเทา เนื้อไม้มีความแข็งแรง นิยมนำไปสร้างบ้านและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ดอกซ้อมีรสหวาน คนในท้องถิ่นนิยมใช้ดอกซ้อผสมกับแป้งแล้วนำไปทำขนม ซึ่งจะได้ขนมสีเหลือง ข้อมูลจาก : https://kaset.today
           ข้าวแต๋น เป็นขนมพื้นบ้านหรืออาหารว่างของชาวภาคเหนือในประเทศไทย ที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์และภูมิปัญญาพื้นบ้าน แสดงถึงวัฒนธรรมของชาวพื้นเมืองที่บริโภคข้าวเหนียวเป็นอาหารหลัก ข้าวแต๋นมีรสชาติที่อร่อยโดดเด่น คือ หวาน หอม กรอบและอร่อย สามารถใช้เป็นของว่างในการต้อนรับแขกในงานบุญเกือบทุกที่ เป็นผลิตภัณฑ์ที่รับประทานง่ายและกรอบอร่อย ที่สำคัญไม่มีคอเลสเตอรอล มีโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และโซเดียมที่จำเป็นต่อร่างกาย


     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ทีมงาน U2T คณะ ICT   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
19/7/2565 11:34:36น. 1060
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน