เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนจังหวัดพะเยา เป็นจังหวัดคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2559-2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

19/7/2565 15:28:04น. 1313
เรื่อง,ประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนจังหวัดพะเยา,เป็นจังหวัดคุณธรรม,ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ,ฉบับที่,1,พ.ศ.2559-2565,ประจำปีงบประมาณ,พ.ศ.,2565
facebooktwitterline


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   nantawat.mu@up.ac.th   
19/7/2565 15:28:04น. 1313
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน