กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม Icon UP Season 2 รอบ Audition ในโครงการพัฒนาความเป็นสากลสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565

21/7/2565 9:36:23น. 419
ICON UP 2
วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.00 น. กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม Icon UP Season 2 รอบ Audition ในโครงการพัฒนาความเป็นสากลสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการแสดงความสามารถของผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้ง 18 คน อาทิ ร้องเพลงสากล กล่าวสุนทรพจน์ เล่นดนตรี ฯลฯ และคัดเลือกให้อยู่กับ Coach แต่ละทีม เพื่อพัฒนาความเป็นสากลและทำการแข่งขันในรอบต่อไป โดยมี ดร.ชัชวาล วงค์ชัย รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เข้าร่วมเพื่อให้กำลังใจกับผู้เข้าร่วมแข่งขัน กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยนิสิตจะได้รับความรู้ทางด้านภาษาที่เป็นภาษาสากล เกิดความรอบรู้ รู้กว้าง สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ณ ห้อง UB 002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พลพิทักษ์ อินต๊ะสอน   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อุปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
21/7/2565 9:36:23น. 419
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน