SEEN-จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ เทคนิควิธีการเก็บตัวอย่างทางด้านสิ่งแวดล้อม

22/7/2565 11:15:47น. 442
University of Phayao
วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นักวิจัยศูนย์วิจัยพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม จากคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสมาชิกเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ สำรวจข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่สวนยางพารา บ้านวังปึ้ง ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับขอมาตรฐาน Forest Stewardship Council (FSC) และจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ เทคนิควิธีการเก็บตัวอย่างทางด้านสิ่งแวดล้อม ณ ตลาดยาง บ้านวังปึ้ง ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายณัฐพล มากสำรี   
ข้อมูล/ข่าว :    นายณัฐวุฒิ ผลกุศล   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
22/7/2565 11:15:47น. 442
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน