มหาวิทยาลัยพะเยา ถวายเทียนพรรษาพระราชทานมหามงคลเพื่อแผ่นดิน ปี ๒๕๖๕

26/7/2565 16:25:03น. 635
มหาวิทยาลัยพะเยา ถวายเทียนพรรษาพระราชทานมหามงคลเพื่อแผ่นดิน ปี ๒๕๖๕
มหาวิทยาลัยพะเยา ถวายเทียนพรรษาพระราชทาน มหามงคลเพื่อแผ่นดิน ปี ๒๕๖๕
                   สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนา และพระราชทานเทียนพรรษา มหามงคลเพื่อแผ่นดิน ปี ๒๕๖๕ แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่ออัญเชิญไปถวาย เป็นพุทธบูชาแก่วัดต่าง ๆ
                    วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดี พร้อมด้วย รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์หญิง ทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ และ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ร่วมเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนา จำนวน ๓ คู่ ถวายแด่พระอารามสำคัญในจังหวัดพะเยา ได้แก่ วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง วัดศรีอุโมงค์คำ และ วัดอนาลโยทิพยาราม ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ จุดธูปเทียนบูชา พระรัตนตรัย เปิดกรวยทระทงดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเชิญเทียนพรรษาพระราชทานถวายแด่ พระครูศรีวรพินิจ เจ้าคณะอำเภอปง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง หลังจากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเชิญเทียนพรรษาพระราชทานถวายแด่ พระเทพญาณเวที เจ้าอาวาส วัดศรีอุโมงค์คำ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖ และ พระโพธิญาณรังสี วิ. เจ้าอาวาส วัดอนาลโยทิพยาราม เจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยา (ธรรมยุต) ตามลำดับ ณ วัดศรีอุโมงค์คำ และวัดอนาลโยทิพยาราม
                 โดยกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมตามพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ที่ได้จัดขึ้นเป็นประจำมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต ได้มีโอกาสร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา เป็นการสิบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์   
ข้อมูล/ข่าว :    ยุทธพงษ์ ยะตา / รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
26/7/2565 16:25:03น. 635
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน