Phayao Local Designer คณะ ICT ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดแสดง (Showcase) ในงานเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ Chiang Mai Design Week 2022 Local 'rise'ation

26/7/2565 19:37:15น. 729
Phayao Local Designer
โครงการ Phayao Local Designer คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี ดร.ศุลีพร คำชมภู ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย เป็นหัวหน้าโครงการฯ ได้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดแสดง (Showcase) : นิทรรศการจัดแสดงผลงานออกแบบ หัตถกรรมและศิลปะ ในหัวข้อ Lifestyle ในงานเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ Chiang Mai Design Week 2022 Local 'rise'ation ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และเศรษฐกิจท้องถิ่นภาคเหนือ มุ่งเน้นการส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันผ่านการเปิดพื้นที่ให้นักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการ เครือข่ายชุมชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้นำเสนอ แลกเปลี่ยนไอเดียและประสบการณ์ ผ่านการจัดแสดงผลงานการจัดกิจกรรมอาทิ เวิร์กช็อป เสวนา ทัวร์ รวมทั้งการเปิดตลาดเพื่อให้ผู้ที่ทำงานในกลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ทดลองขายสินค้าและพบปะกับผู้บริโภคโดยตรง และเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมกิจกรรมของเมือง ผ่านโปรเจ็กทดลองที่พัฒนาต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตท้องถิ่น ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 11 ธันวาคม 2565


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   โครงการ Phayao Local Designer   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
26/7/2565 19:37:15น. 729
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน