คณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านวิชาการและวิชาชีพ บรรยายพิเศษจาก Prof. Dr. Hirofumi Tanaka

2/8/2565 14:36:33น. 524
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวต่อนรับ วิทยากรบรรยายพิเศษ Prof. Dr. Hirofumi Tanaka, Director Cardiovascular Aging Research Laboratory and Program Director Exercise Physiology. จาก Department of Kinesiology of Health Education มหาวิทยาลัย The University of Texas at Austin เรื่อง “Myths and misconceptions in exercise, fitness and health” วิทยากรร่วมบรรยาย โดย ดร.นภัสกร ชื่นศิริ อาจารย์ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเยี่ยมชมหลักสูตรวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ห้องประชุมเมืองพะเยา(ICT1247) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และรูปแบบ Online ผ่าน Zoom Meeting


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
2/8/2565 14:36:33น. 524
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน