หน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (Unit of Excellence : UoE) คณะเภสัชศาสตร์ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมชาวไทลื้อ

3/8/2565 13:21:36น. 717
หน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (Unit of Excellence : UoE) คณะเภสัชศาสตร์ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมชาวไทลื้อ

วันที่ 22 กรกฏาคม 2565

คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.ภก.ภูวิช ไชยคำวัง รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตและบูรณาการพันธกิจกับชุมชน พร้อมด้วยนายกานตพงศ์ สุวรรณพจน์ ผู้ช่วยนักวิจัย หน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (Unit of Excellence : UoE) คณะเภสัชศาสตร์ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมชาวไทลื้อ ภายใต้"โครงการผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพจากแอ่งแถะ" ณ บ้านทุ่งมอก ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพืชสมุนไพรพื้นถิ่นไทลื้อเชียงคำ ให้เป็นพืชเศรษฐกิจและมีการบริโภคอย่างแพร่หลาย ตลอดจนฝึกอบรมทักษะการแปรรูปและทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้แก่ชุมชน  

โดยได้รับเกียรติจากคุณรัฐนันท์ ใจกล้า (ปราชญ์ชาวบ้าน) เป็นผู้ให้ความรู้พืชสมุนไพรไทลื้อและสาธิตการประกอบอาหารจากพื้นแอ่งแถะของชาวไทลื้อ

โดยแอ่งแถะ หรือชื่อสากลกรุงเขมา (/กฺรุงขะเหฺมา/, ชื่อวิทยาศาสตร์: Cissampelos pareira) หรือ เครือหมาน้อย  เป็นพืชในวงศ์บอระเพ็ด (Menispermaceae)

ใบกรุงเขมามีสารเพกทิน เมื่อนำมาขยำกับน้ำจะเกิดเป็นวุ้น ใช้รับประทานได้ ในรากกรุงเขมามีสารแอลคาลอยด์ที่มีคุณสมบัติหลายอย่าง เช่น แก้ปวด ห้ามเลือด รักษาโรคทางระบบทางเดินอาหารและเป็นยาสมาน และในทางการแพทย์แผนไทยใช้รากกรุงเขมาแก้ไข้ ดีซ่าน ฯลฯ     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กานตพงศ์ สุวรรณพจน์   
ข้อมูล/ข่าว :    กานตพงศ์ สุวรรณพจน์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
3/8/2565 13:21:36น. 717
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน