นิสิต SEEN ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการพลังงานอาสา ชาวประชาร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

4/8/2565 6:14:23น. 724
University of Phayao
วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 ทีมนิสิตชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติเเละสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการพลังงานอาสา ชาวประชาร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ที่ทีมนิสิตได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมติดตั้งแผงโซลาเซลล์ ติดตั้งกังหันน้ำ ติดตั้งปั๊มสูบน้ำขึ้นภูเขาไปยังสวนผลไม้ และติดตั้งปั๊มสูบน้ำไปยังนาข้าว ในวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์เยาวชนเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บ้านแสนสุข ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ภายใต้การดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชน มหาวิทยาลัยพะเยา Green Youth 2564 ของหน่วยงานกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวจิราภรณ์ ไชยสาร   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวจิราภรณ์ ไชยสาร   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
4/8/2565 6:14:23น. 724
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน