ม.พะเยา ร่วมจัดเสวนา การพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อของประเทศไทย ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2565

4/8/2565 21:13:35น. 785
Thailand Research Expo 2022
        เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดการนำเสนอผลงานภาคการประชุม ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) ซึ่งมีรูปแบบเป็นการเสวนาที่สามารถเข้าร่วมรับฟังได้ทั้ง Onsite และ Online ภายใต้หัวข้อเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อของประเทศไทย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยเเละนวัตกรรม เป็นผู้ดำเนินการเสวนาในครั้งนี้ เเละยังได้รับเกียรติจากวิทยากรเข้าร่วมเสวนาอีก 4 ท่าน ได้แก่

        คุณสิทธิพร บุรณนัฏ ผู้เชี่ยวชาญตลาดโคเนื้อสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด ในประเด็นเรื่อง สถานการณ์ตลาดโคเนื้อในปัจจุบันและบทบาทของสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ        รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิรติการกุล ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ดิจิทัล วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในประเด็นเรื่อง การเตรียมตัวของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในปัจจุบันและอนาคต


        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ ผู้อำนวยการกรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่”(Local Enterprises) ในประเด็นเรื่อง รูปแบบทางการตลาดและผลิตภัณฑ์โคเนื้อในปัจจุบันและอนาคต        และ ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานหลักสูตรสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ในประเด็นเรื่อง แนวทางการพัฒนาโคเนื้อในจังหวัดพะเยา
        ซึ่งการเสวนาดังกล่าวเป็นการพูดคุยเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การตลาดโคเนื้อในประเทศ รวมไปถึงโอกาสและศักยภาพที่จะสามารถทำให้กลายเป็นสินค้าส่งออกต่อไปในอนาคต
        งานดังกล่าวถูกจัดขึ้น ณ โรงเเรม เซ็นทาราเเกรนด์ เเละบางกอกคอนเวนชันเซนเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธนพงษ์ โพธิ์แจ่ม   
ข้อมูล/ข่าว :    ธนพงษ์ โพธิ์แจ่ม   
เพิ่มข่าวโดย :   thanapong.ph@up.ac.th   
4/8/2565 21:13:35น. 785
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน