ทีม U2T มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน U2T for BCG HACKATHON 2022 ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน)

9/8/2565 14:15:10น. 782
Hackathon, มหาวิทยาลัยพะเยา, U2T for BCG
       วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ทีม U2T ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้นำบุคคลากรจ้างงาน จากโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) เข้าร่วมการแข่งขัน U2T for BCG HACKATHON 2022 ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน) เพื่อค้นหานวัตกรรมจากภูมิภาคสู่ระดับประเทศ เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้าน BCG ด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่าน 4 แกนหลัก คือ
              1.Food and Agriculture
              2.Medical and Wellness
              3.Bioenergy,Biomaterial and Biochemicl
              4.Tourism and Creative Economy
       
       โดยมีทีม U2T ของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ผ่านการคัดเลือกได้เป็นตัวแทนระดับจังหวัด เพื่อเข้าไปร่วมการแข่งขันระดับภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน) จำนวน 5 ทีม ดังนี้
       [ด้าน: Food and Agriculture]
              ชื่อทีม : U2T จำป่าหวาย
              พื้นที่ : ต.จำป่าหวาย อ.เมือง จ.พะเยา
              หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ (คณะพยาบาลศาสตร์)
       
       [ด้าน: Medical and Wellness]
              ชื่อทีม : U2T ต.สันโค้ง
              พื้นที่ : ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
              หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.สุธรรม อรุณ (คณะวิศวกรรมศาสตร์)
       
       [ด้าน: Bioenergy, Biomaterial and Biochemical]
              ชื่อทีม : บ้านต๋อมทีม
              พื้นที่ : ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา
              หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ (คณะพยาบาลศาสตร์)
       
              ชื่อทีม : ทีม U2T4BCG ต.จอมสวรรค์
              พื้นที่ : ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
              หัวหน้าโครงการ : นางสาวอัญชลี เทียมคีรี (กองบริหารงานวิจัย)
       
       [ด้าน: Tourism and Creative Economy]
              ชื่อทีม : ทีม U2T ต.ลอ
              พื้นที่ : ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา
              หัวหน้าโครงการ : ดร.ธนกานต์ สวนกัน (คณะวิศวกรรมศาสตร์)
       
       โดยทีม U2T มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ชนะเลิศระดับภูมิภาค(ภาคเหนือตอนบน) ได้แก่ทีม
       [ด้าน: Bioenergy, Biomaterial and Biochemical]
              กระดาษใบบัวอัดแห้ง สำหรับใช้ในงานประดิษฐ์
              ชื่อทีม : บ้านต๋อมทีม
              พื้นที่ : ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา
              หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ (คณะพยาบาลศาสตร์)
       
       [ด้าน: Tourism and Creative Economy]
              ท่องเที่ยวโบราณ สถาน 1 day trip "ขี่ 3 ล้อ ผ่องเมืองเก่า"
              ชื่อทีม : ทีม U2T ต.ลอ
              พื้นที่ : ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา
              หัวหน้าโครงการ : ดร.ธนกานต์ สวนกัน (คณะวิศวกรรมศาสตร์)
       
       ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ชนะเลิศ และผ่านเข้ารอบเพื่อไปแข่งขันระดับประเทศ ในวันที่ 19-21 ส.ค. 65 ที่จะถึงนี้


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายทศพล หิรัญสุข   
ข้อมูล/ข่าว :    นางจีรัชญ์ ริมจันทร์   
เพิ่มข่าวโดย :   sudaporn.ar@up.ac.th   
9/8/2565 14:15:10น. 782
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน