กองกิจการนิสิตจัดโครงการวางแผนบริหารความเสี่ยงและด้านคุณธรรมและความโปร่งใส กองกิจการนิสิต ครั้งที่ 2

9/8/2565 23:16:45น. 143
ความเสี่ยง
วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมฟ้ามุ่ย อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา กองกิจการนิสิตจัดโครงการวางแผนบริหารความเสี่ยงและด้านคุณธรรมและความโปร่งใส กองกิจการนิสิต ครั้งที่ 2  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เมษายน - สิงหาคม 2565), รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการดวามเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เตือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 , แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
9/8/2565 23:16:45น. 143
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน