SEEN - Move on สร้างเครือข่ายงานวิจัยระดับนานาชาติ

19/8/2565 13:21:19น. 642
University of Phayao
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดย รศ.ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ เดินทางเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 14th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคม 2565 ณ เมืองจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยในงานมีการจัดเวทีนำเสนอผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการด้านวิศวกรรมหลากหลายแขนง จากนักวิชาการ นักวิจัย ที่เข้าร่วมฯ
และในโอกาสนี้ SEEN ได้ตอบรับเข้าร่วมเป็นเครือข่ายภาคีใหม่เพื่อการร่วมยกระดับและเพิ่มศักยภาพให้เกิดผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการในด้านวิศวกรรมระดับนานาชาติ รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้ยั่งยืน ต่อไป


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายกฤษณะ วิรัตน์เกษม   
ข้อมูล/ข่าว :    นายกฤษณะ วิรัตน์เกษม   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
19/8/2565 13:21:19น. 642
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน