คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีแก่ ศิษย์เก่าสาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในระดับชาติ

23/8/2565 10:36:10น. 1519
ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตีพิมพ์บทความวิจัยในระดับชาติ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอแสดงความยินดีแก่


เภสัชกรหญิงกฤษณา การหมั่น

เภสัชกรหญิงจิระประภา เดชะ

เภสัชกรหญิงมัณฑนา ดวงมล

เภสัชกรหญิงสุทธิดา ตาก๋องแก้ว


ศิษย์เก่าสาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์

ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในระดับชาติ

"Medication Errors in Ready-to-Administer Injectable Admixtures Compounded by Pharmacy Personnel: A Study of Hospitals in Northern Thailand"

 

ในวารสาร Biomedical Sciences and Clinical Medicine

 

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาดังนี้

ผศ.ภก. องอาจ มณีใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ภก. พิชญุตม์ รัตนธัญพัทธ์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ภญ. ชุติมา ไชยวุฒิ โรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

อ่านผลงานวิจัยได้ที่

https://he01.tci-thaijo.org/.../CMMJ.../article/view/257849  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กานตพงศ์ สุวรรณพจน์   
ข้อมูล/ข่าว :    กานตพงศ์ สุวรรณพจน์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
23/8/2565 10:36:10น. 1519
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน