คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (IECMSA-2022) ณ เมือง อิสตันบูล ประเทศตุรกี

2/9/2565 16:57:06น. 665
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ช่อลำเจียก รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรภรณ์ ช่อลำเจียก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร วิทยารัฐ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยนิสิตบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่ นายชนท์เจริญ ชัยรัตน์สิริพงศ์ นางสาวศุภรัตน์ เกษรพรม นางสาวกุลดา ขันคำ นางสาวภรภัทร ปิยดา และนางสาววัชราภรณ์ ยาใจ ได้เดินทางเข้าร่วมปฏิบัติงานวิจัย ณ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี ในการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “the 11th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications” (IECMSA-2022).This event will be held on August 29--September 1, 2022 in Yildiz Technical University, Istanbul, Turkey.


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   รศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน   
ข้อมูล/ข่าว :    รศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
2/9/2565 16:57:06น. 665
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน