คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตครั้งที่ 2

5/9/2565 9:05:27น. 626
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา จำปาทอง ดร.พัทธวรรณ ละโป้ เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตครั้งที่ 2 ณ อาคารสงวนเสริมศรี โดยวันนี้ได้นำเสนอผลงานพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน 3 ผลงาน ได้แก่
1. โครงการองค์ความรู้จากการวิจัยสู่การส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดย ผศ.ดร.กัลยา จำปาทอง
2. โครงการการออกกำลังกายด้วยท่ารำฟ้อนเล็บศิลปวัฒนธรรมล้านนา โดย ดร.พัทธวรรณ ละโป้
3. โครงการพื้นที่สร้างสุข โดย น.ส.พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร
โดยโครงการองค์ความรู้จากการวิจัยสู่การส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดย ผศ.ดร.กัลยา จำปาทอง และคณะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2565ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาครั้งที่ 2 "กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาอย่างยังยืน


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร/พิมพิลา จันกันธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
5/9/2565 9:05:27น. 626
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน