SEEN ต้อนรับคณะผู้สนับสนุนทุนวิจัยจาก กฟผ.

7/9/2565 5:43:36น. 583
University of Phayao
วันที่ 6 กันยายน 2565 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดย รศ.ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ และทีมนักวิจัย ให้การต้อนรับ นายอติชาติ โซวจินดา ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและก่อสร้างโรงไฟฟ้า(อหก.) พร้อมคณะเดินทางจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต หรือ กฟผ. ผู้สนับสนุนทุนวิจัยโครงการ “การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแผ่นอัดลดเสียงจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร” ซึ่งมี ผศ.ดร.อนุสรณ์ บุญปก เป็นหัวหน้าโครงการ ด้วยการนำเสนอบรรยายสรุปการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการทดสอบทางสิ่งแวดล้อม และหน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก จากผู้เชี่ยวชาญ ก่อนเข้าสู่การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อม รวมถึงพื้นที่ปฏิบัติการผลิตแผ่นอัดลดเสียงจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยทีมนักวิจัย SEEN ได้รับโจทย์ในการพัฒนาผนังป้องกันการส่งผ่านเสียงจากพื้นที่ปฏิบัติงานก่อสร้างไปสู่ชุมชนภายนอก เพื่อลดผลกระทบจากมลภาวะทางเสียง ทั้งนี้ ผู้สนับสนุนทุนได้มีความประทับใจในผลการวิจัยและพัฒนาผนังกั้นเสียงที่ผลิตจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยภาพรวมเป็นอย่างมาก และยินดีที่จะให้ทีมนักวิจัยดำเนินการวิจัยต่อยอดในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายกฤษณะ วิรัตน์เกษม   
ข้อมูล/ข่าว :    นายกฤษณะ วิรัตน์เกษม   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
7/9/2565 5:43:36น. 583
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน