อาจารย์คณะนิติศาสตร์ คว้า 2 รางวัลในการประกวดรางวัล พื้นที่การเรียนรู้ Learning Space 2022

7/9/2565 13:50:41น. 349
UPLAW

จากการประกวดรางวัลพื้นที่การเรียนรู้ Learning Space 2022 จัดขึ้นในวันที่ 7 กันยายน 2022 
ผู้ได้รางวัลระดับ Silver อาจารย์พิษณุ เจนดง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ จากคลินิกกฎหมาย

ผู้ได้รางวัลระดับ Bronze ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ จากการร่วมดูแลบริหารร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ เกษตรอินทรีย์ กลุ่มวิสาหกิจวิถีเกษตร


      

facebooktwitterline


ภาพ :   uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    uplaw   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   
7/9/2565 13:50:41น. 349
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน