ศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม SEEN ร่วมพัฒนาอัตลักษณ์อาหาร HALAL

13/9/2565 7:41:32น. 701
University of Phayao
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม นำคณะทีมวิจัย ประกอบด้วย ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ ดร.วิมลรัตน์ ศีติสาร และ น.ส.ชลลดา ก๋าใจ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์อาหาร HALAL ท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวสู่ผู้บริโภคในประเทศและตลาดโลก ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการสื่อสารสร้างภาพลักษณ์ผ่านผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นมาตรฐาน HALAL ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีเครื่องหมายคาร์บอนฟุตปริ้น (CFP) มี Green Market ในพื้นที่ท่องเที่ยวของ ภาคใต้และส่งจำหน่าย อาหารว่างและของฝากให้แก่คนไทยทั่วประเทศ

ในโอกาสนี้ได้เข้าพบ คุณปัญจพร พันธเสน ผู้จัดการ บริษัท กุเลาทอง แม่แป้น จำกัด และเยี่ยมชมโรงงานผลิต ปลากุเลาเค็ม เพื่อให้คำแนะนำและสนับสนุนการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Product Carbon Footprint) และการขออนุญาตใช้เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์นับเป็นอีกงานบริการวิชาการ แก่ สังคม ชุมชน และประเทศชาติ ที่ขานรับแผนงานและนโยบายของภาครัฐตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ในการเดินหน้าสู่การเป็นองค์กรที่มีการปล่อยแก๊สเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Commitment)


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาววิมลรัตน์ ศีติสาร   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิมลรัตน์ ศีติสาร   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
13/9/2565 7:41:32น. 701
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน