ขอแสดงความยินดีกับนิสิตวิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565

16/9/2565 10:12:56น. 803
#ขอแสดงความยินดี #รางวัลสัตตภัณฑ์  #UPCM #วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยา

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตวิทยาลัยการจัดการ ได้รับยกย่องให้เป็นนิสิตผู้ที่มีผลงานดีเด่น และได้รับเกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565
รางวัล "สัตตภัณฑ์"

ด้านวิชาการและทักษะชีวิต
นางสาวฮุสนา เงินเจริญ
ศิษย์ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2562
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ด้านความประพฤติ คุณธรรมและจริยธรรม
นายชัยดำรงค์ สิงหเจริญวัฒน์
ศิษย์ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2563
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา


Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

Youtube วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวรชตพรรณ วรบูรณ์   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประสานงานและประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   somrudee.sr@up.ac.th   
16/9/2565 10:12:56น. 803
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน