คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับ Silver (การประกวดพื้นที่การเรียนรู้ Learning Space 2022) มหาวิทยาลัยพะเยา

16/9/2565 11:17:25น. 691
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
      เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 คระวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมงาน “การประกวดรางวัลพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space 2022)” ณ โรงแรมเอื้องคำ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา จำปาทอง และ ดร.เริงฤทัย ศิริรักษ์ เข้าร่วมงานดังกล่าว
      โดยคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลพื้นที่การเรียนรู้ระดับ Silver ได้แก่ Mae Ing Shibori Learning Space of Natural dye (แม่อิงชิโบริศูนย์การเรียนรู้แห่งสีย้อมธรรมชาติ) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา จำปาทอง และคณะ แม่อิงชิโบริ เป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมกระบวนการการย้อมสีธรรมชาติบนผ้ามัดย้อมที่มัดย้อมด้วยเทคนิคมัดย้อมแบบ "ชิโบริ" ตั้งอยู่ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้ามัดย้อมชิโบริสีธรรมชาติแม่อิง บ้านแม่อิงหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยา
      แม่อิงชิโบริศูนย์การเรียนรู้แห่งสีย้อมธรรมชาติ เป็นพื้นที่การเรียนรู้ที่มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพราะตั้งอยู่ในเขตชุมชนบ้านแม่อิงหลวง ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ไม่ห่างจากตัวเมืองพะเยา การเดินทางมีความสะดวกและมีพื้นที่กว้างขวาง ใกล้ชิดธรรมชาติและแหล่งวัตถุดิบในการใช้เป็นสีย้อมธรรมชาติเหมาะแก่การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ และมี "นวัตกรชุมชน" ที่หาตัวจับอยาก มีความคิดสร้างสรรค์ ในการสรรหาเฉดสีใหม่ๆตลอดเวลา ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มีอัตลักษณ์ และมี วิทยากรชุมชน ที่มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการย้อมสีธรรมชาติเป็นอย่างดี ตั้งแต่เรื่อง
1. เทคนิคการเก็บและการสกัดสีย้อมธรรมชาติ
2. เทคนิคการทำความสะอาดผ้าฝ้ายด้วยสบู่ลาย
3. เทคนิคการย้อมสีผ้าฝ้ายด้วยสีย้อมธรรมชาติ
4. เทคนิคการปลูกและสกัดครามโดยลดการใช้สารเคมี
5.เทคนิคการทำลายผ้ามัดย้อมที่มีอัตลักษณ์
รวมไปถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่สากลได้ ก่อให้เกิดการสร้างกลุ่มที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ และเป็นการสร้างเครือข่ายของกลุ่มอาชีพในจังหวัดพะเยา ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.ดร.กัลยา จำปาทอง   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.กัลยา จำปาทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
16/9/2565 11:17:25น. 691
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน