คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการ การสร้างเสริมความรู้และแนวปฏิบัติในการจัดการของเสียประเภทต่าง ๆ

16/9/2565 11:27:26น. 686
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการ การสร้างเสริมความรู้และแนวปฏิบัติในการจัดการของเสียประเภทต่างๆ
          เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการ การสร้างเสริมความรู้และแนวปฏิบัติในการจัดการของเสียประเภทต่างๆ ของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นการอบรมให้ความรู้แก่นิสิต บุคลากร และแม่บ้าน คณะสหเวชศาสตร์ วิทยากรโดย ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม
กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการแยกการจัดการขยะประเภทต่างๆ และส่งเสริมการแยกขยะที่ถูกต้องในระดับต้นทาง ณ ห้อง
AHS 2101 ห้องปฏิบัติการทางกายภาพบำบัด 1 (เตียงสูง) ชั้น 1 คณะสหเวชศาสตร์ 


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวนุชนาถ ไชยมงคล   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวนุชนาถ ไชยมงคล   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
16/9/2565 11:27:26น. 686
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน